dijous, 30 d’octubre de 2014

Agenda 21.Ecologia. LA CONTAMINACIÓ VISIBLE I INVISIBLE

Imatge: http://ca.wikipedia.org/wiki/Prestige
Les onades dipositen a les platges tot allò que porten els corrents marins i que sura a la superfície dels mars i oceans.
Els residus estan recoberts de petroli.
Molts objectes van a parar al mar, perquè algú els llença o per accident.
Fa 15 anys, un vaixell de càrrega va perdre, en una tempesta enmig de l'oceà Pacífic, 30.000 aneguets de plàstic i joguines de bany.
Encara ara, aquestes joguines van arribant a les platges de tot el món.

Imatge: https://www.flickr.com/photos/puntodevista/2333173203/
Les substàncies contaminants són per tot arreu: a l'aire, el sòl, les rius i els oceans.
La contaminació pot ser invisible durant molt de temps, com els clorofluorocarburs (CFC), que són els gasos emesos pels aerosols a l'atmosfera, que destrueixen la capa d'ozó, o les emissions de diòxid de carboni (CO2), que afavoreixen l'escalfament climàtic.
Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la contaminació atmosfèrica dels vehicles causa més morts que els accidents a la carretera.
Els residus d'hidrocarburs (petroli, etc), embruten i destrueixen el medi ambient.
Els animals que sobreviuen estan contaminats i no es poden consumir.
Els pescadors no poden treballar.
La contaminació afecta tots els éssers de la cadena tròfica: des dels vegetals fins els humans.
Les tonyines, els taurons i les foques són els més amenaçats per la contaminació marina.

Distribució de la feina a classe pel proper dia:

Grup 1: Diego, Marcos, Josefina, Javier O, Weimen.
Investigar per què és perillosa la contaminació, qui és responsable de la contaminació, com afecta la contaminació als animals?
Preparar presentació col.laborativa i exposar-la a classe.

Grup 2: Juli, Raquel, Edward, Fran P, Susana.
Investigar què fan diferents Estats per reduir la contaminació, quines són les zones del món on la contaminació queda sense control?
Preparar presentació col.laborativa i exposar-la a classe.

Grup 3: Javier C, Melany, Fran D'A, Georgi, Marta.
Investigar quins països del món tenen l'aire més brut o contaminat, quines són les zones marines més brutes del món?
Preparar presentació col.laborativa i exposar-la a classe.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada