divendres, 26 de febrer de 2016

Medi ambient. Ecologia. EL FORAT DE LA CAPA D'OZÓ


Aquesta és una image de la Terra vista des de l'espai gràcies a nombrosos satèl·lits que giren al seu voltant. 
Des dels satèl·lits es mesura la quantitat d'ozó, un gas present a molta altitud a l'atmosfera.
La taca blava indica la zona on hi ha poc ozó, al Pol Sud.
La capa d'ozò és indispensable per a la vida a la Terra. Deté certs rajos solars perillosos, és com un paraigües que protegeix els éssers vius. 
Per contra, l'ozò que apareix més a prop del sòl, en moments de molta contaminació, és perillós per a la salut humana i el desenvolupament de les plantes.
Hi ha relació entre el forat de la capa d'ozó i l'escalfament climàtic? NO!
En el cas del forat, l'ozó que hi ha a grans altituds, desapareix a causa de compostos químics emesos per les activistas humanes. En el cas de l'escalfament climàtic, l'ozó apareix a baixa altitud com a conseqüència de la contaminació dels vehicles i fa d'efecte hivernacle.

Grup 1: Investiga si al Pol Nord hi ha un forat a la capa d'ozó.
Grup 2,3,4,5...: Investiga què estan fent diferents Estats per reduir la capa d'ozó.

Treball voluntari individual: 
Dibuix on es relacionin: catàstofres naturals, contaminació, forat de la capa d'ozò, escalfament climàtic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada